تبلیغات
فتح - انتخابات مجلس

فتح

در فواد است ...

لیست مجلس من

افراد انتخاب شده بر اساس صلاحیت ها و كاركردهای لازم 

 

1-  حسین مظفر : حوزه اقتصاد

2-  حسین نجابت: حوزه اقتصاد

3-  اسماعیل کوثری: حوزه سیاسی-دفاعی

4-  حسین فدایی آشتیانی: حوزه نظارت- اجتماعی

5-  علیرضا زاکانی : حوزه نظارت- سیاسی

6-  مجتبی رحماندوست: حوزه اجتماعی

7-  الیاس نادران: حوزه اقتصاد

8-  پرویز سروری: حوزه اجتماعی - سیاسی

9-  بیژن نوباوه: حوزه فرهنگی-سیاسی

10-  سید محمود نبویان: حوزه علمی -فرهنگی

11-جواد محمدی: حوزه سلامت

12-  محمد سلیمانی: حوزه اقتصادی

13-  محمد ناصر سقای بی ریا: حوزه فرهنگی - اجتماعی

14-  علی اصغر زارعی: حوزه اجتماعی

15-  سید مهدی هاشمی:حوزه اجتماعی

16-  محمد حسین استاد آقا: حوزه فرهنگی

17-  فرهاد جوانمردی: حوزه علمی

18-  زهره طبیب زاده نوری: حوزه زنان

19-  زهره سادات لاجوردی: حوزه زنان

20- لاله افتخاری : حوزه فرهنگی-زنان

 

این اسامی به این معناست که
به این افراد حتما رای می دهم 
اما در مورد ب
قیه هنوز به نتیجه نرسیده ام

دفتر دوم