تبلیغات
فتح - سلام 9 دی

فتح

در فواد است ...

1389/12/12

سلام 9 دی

مصنف: فتاح صمدی   تصنیف: صرفاَ سیاسی، 

سلام 9 دی

صرف نظر از هر گونه سلائق سیاسی به مطالب زیر دقت کنید

حتما بیاد دارید در دهه 70 روزنامه سلام با انتشار اسناد وزارت اطلاعات ، غوغایی را با هم قطاران خویش علیه جناحی آفریدند و بوسیله آن جریانات ، تیر78 رقم خورد ، روزنامه سلام به مدیر مسولی موسوی خوئینی ها متهم و مجرم شناخته شد و سلام توقیف . 


هفته نامه 9دی این روزها با انتشار سندی، مطلبی را ادعا می کند که قبلا رئیس بزرگشان ادعا می کرد - آنچه در خشت خام میدید دیگران در آیینه نمی بینند - حتی کار بجایی رسید که قطبشان که مجال سوار شدن در قطار انقلاب پیدا نکرده بود و زخمی راه و ... فرمودن که جناب آقای فلانی از قطار انقلاب پیاده شده است  ... بگذریم که فرعیش شدت گرفت ...
نا گفته نماند که نگارنده در تلاش برای اثبات سوار یا پیاده بودن فردی ندارم ...
آنچه مارا به این سو می کشاند تخریب خارج از تقواییست که در صدد اثبات خود به حد اعلی است ...
ما به هر دو طرف منتقد و معترف هستیم

راستی چرا این سند به این شکل منتشر می شود:
چرا مطالب تقطیع شده است!؟
اصل مطالب را ندارند یا خود تقطیع میکنند !؟
اگر اصل مطالب را ندارند آیا عقل و شرع اجازه انتشار چنین سندی را می دهد ؟!
و اگر دارند و خود تقطیع کرده اند ، چرا ؟!

آیا خود در آن نفعی دارند ؟ نمی دانیم .
آیا خواسته اند به طرف مقابل تخفیف دهند ؟ جواب منفی است .
آیا حرف سومی هست ؟! بعید نیست .

طبق تحقیق های نگارنده، آقای ولایتی مسئله ای را مطرح می کنند که آقای هاشمی مطالبی در جواب ایشان می گوید ، که اگر اصل مطالب دیده شود شاید طور دیگری مسائل فهم شود البته اصراری برای چگونه فهمیدن نداریم اصرار بر درست دیدن است تا درست نتیجه بگیریم همین .
چرا نام ایشان حذف شده ؟! شاید برای تازییدن هموارتر در جاده بی انصافی ...
بگذار و بگذریم

آقای رسایی امروز به ورطه ایی افتاده اند ، که تا پیش از این دیگرانی که در آن غوطه ور بودند را نهی و تقبیح میکردند ، کتاب می نوشتند ، سخنرانی می کردند ، ... که البته کار درست را انجام می دادند . راستی چرا ؟؟ رهبری به آقای رسایی می فرمایند : چرا مطلب اساسا کذب را به ایشان نسبت می دهند - نقل قول آقای رسایی - 

 روی سخن با آقای رسایی نیست

امروز عده ای چشیده اند طعم آن چیزی که تا دیروز می گفتند : پیف پیف بو می ده   
 
بگذریم. تمام.

در هر حال
           
آیا نباید گفت : سلام 9 دی ...

              http://www.9day.ir/article/196

دفتر دوم