تبلیغات
فتح - تَمسخر در شهر

فتح

در فواد است ...

1390/06/21

تَمسخر در شهر

مصنف: فتاح صمدی   

                                                             تمسخر در شهر

             بوق .. بوق .. بوق ...
صدای بوق ماشین عروسی در محله های تهران
وقتی داشتم فتح الفتوح  آوینی را می دیدم
چه آرزده خاطر بود
مخصوصا وقتی صدای غمین آهنگران با بوق ماشین ها قاطی شد ...
 من از کنار این گل رعنا نمی روم  
 
..بوق بوق بوق ...
                     تصاویرت هم شهر تهران راتصرف کرد هم قلب مرا 
تو که بیش از چهارده بهار ندیده بودی ...
علی جواد احمد الشیخ ...
نمکین صورتِ بحرانی ات  بر دلِ کربلایی ها نمک پاشید ...
                       تو چقدر شجاعت داری مَرد  !؟
از آن طبقهِ بالا بلند از هرمِ قاهره 
وقتی پرچم را پایین انداختی 
اشک شوق مرا که با خود برد 
خدا دلت راشاد کند ...
تو هم آرزوی مرا داری ...
چه قدر شلوغ است شهرهای عالم 
انگار کسی می خواهد دشمنان خدا را مسخره کند !.

دفتر دوم