تبلیغات
فتح - امت واحده

فتح

در فواد است ...

1390/04/24

امت واحده

مصنف: فتاح صمدی   

ای وطنم!

خانه‌ام!

کاش

آجری بودم در دیوار مهربانت

کاش

ذره‌ خاکی بودم در باغت

کاش

لبخندی بودم بر لبان ساکنانت

و یا اشکی مهربان در چشمان صاحبت

زبان به سوگواری بگشای

که دل، تنگی می‌کند

و روزها در جنین به سوگ نشسته‌اند

که اینجا

نماز خاموش است

و اذان ساکت است

و اذان می‌شنود

که پژواک

صلح را پاره پاره می‌کند

و ادیان را تحریم می‌کند

در خانه خدا

رجوف عساف/مترجم: زهرا یزدی‌نژاد

امت واحده

دفتر دوم