تبلیغات
فتح - مسلمات

فتح

در فواد است ...

1390/04/5

مسلمات

مصنف: علی مرتضی   

بسم الله

ای کسی که راه میجویی از این مستقیم ترراهی نیست 

                      حب روح الله

 

 گفتم مطلع سخن ازامامی باشد که راه حق را به ما اموخت .

 راهی از جنس هجرت .هجرت از منیت به حقیقت.

 کسی که خود ره  یافته بود  ودر طریق خدایی قدم میزد  حقا که روح الله بود.

روح الله محدود به زمان نیست.

روز به روز عظمت و ابهت این مرد الهی راه ورسم این رهبر آسمانی پایه و

مایه دلگرمی آزادی خواهان جهان است.

مردی که ایستادگی کرد و معلم استقامت و پایداری بود.

 بارها این سخن از او شنیده شد   :  فاستقم کما امرت

و خود مصداق این کریمه بود.

قله مجاهدت بود و قبله اهل ولا و امید خستگانی ازفریب دنیا

وتاریخ گواهی می دهد او وارث بحق پرچم عاشوراست.

شاهد این کلام  خیزش اسلامی مردم دنیاست.

آقا روح الله قاعده ی بازی دنیا پرستان را بر هم زد و دلهای خفته و تشنه ی

عدالت را بیدار کرد.

حالا ما هستیم و این میراث روح الله و نهضتی که باشیم یا نباشیم طی طریق

دارد و به مقصد خواهد رسید.

 ما کجای کاریم؟

 

دفتر دوم