تبلیغات
فتح - داوود به مادرت بگو

فتح

در فواد است ...

1390/03/29

داوود به مادرت بگو

مصنف: فواد نصر   تصنیف: نجوا َئیات، 

داوود به مادرت بگو برای ما هم دعا کند
من هم اسیر ام ، بگو
، بگو که داوودِ دل ِ ما هم اسیر طاغوت و ولیجه هاست
بگو که داوودِ بحرینی
هم  در حبس است و داوود مصری نگرانِ حقایقِ روبرویش ،
بگو به مادرت فاطمه که سرزمین صادق اسیر سیاست زدگی هاست         بگو که با درهم و دینار اینجا چه ها که نمیکنند      بگو که غلات زمان ما در برابر امام خویش چه بساطِ رنگینی گسترده اند و آن زمان که به دینشان امتحان شوند چه پشت پایی به طشت آبرویشان نمی زنند      بگو که دل ها چه نازک است       
بگو که آن جبل راسخ در کلامشان لَقلَقه زبان بود      بگو که مهر و محبت جای خود را داده به نفرت و بازی
بگو که رقاصه ها با  "ته ریش دارها  چه صلح ها که نمی کنند     بگو که پیوند خورد وحدتِ هر جا با هر کجا با سکوت الهام بخش نفرت      بگو که از این گل آلودِ مرداب چه کوسه ها و نهنگ ها دسته دسته صید نمی شوند   بگو  به مادرت
فاطمهِ ام داوود ، به حق برادر رضاعی ات ، صادق آل محمد ، که بِ رَهان بِ گَشا


یا که بگو
ای سید ما، ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام میدیم. آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان نا قابلی دارم ... جسم ناقصی دارم ...  اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه این ها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. این ها هم نثار شما باشه.
سید ما، مولای ما! دعا کن برای ما. صاحب ما توئی، صاحب این کشور توئی، صاحب این انقلاب توئی. پشتیبان ما، شما هستید. ما این راه را ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
                                                                           اذا جاء نصر الله و الفتح و رایت ..
... 

دفتر دوم